BlogPowrót do listy aktualności

Panie Waldku, jak innowacja może się opłacać?

beholder

perspective

Technologia napędza świat. Dostęp do najnowszych osiągnięć techniki daje wciąż nowe możliwości. Codziennie nosimy w kieszeni wynalazek, o którym opowieść jeszcze kilka lat temu wywoływałaby salwy śmiechu. Trudno z marszu podać proces, którego nie sposób kontrolować przez innowacyjne udogodnienia dostępne wprost z mobilnej aplikacji lub rozwiązań webowych. By odróżnić stare od nowego wszystkie znane nam przedmioty zaopatrzone w najnowsze osiągnięcia techniki zyskują przymiotnik „inteligentny”. Inteligentne stały się domy, w których nie trzeba dorzucać do pieca, gdy ścisną pierwsze mrozy, bo wystarczy wyjąć z kieszeni telefon i na odległość zmienić parametry tak, by po pracy wrócić do ciepłego gniazdka. Inteligencji dodano odkurzaczom, które robią porządek za nas, lodówkom, samochodom, kamerom, wszystkiemu co bardziej lub mniej wyręcza nas w codziennych obowiązkach i upraszcza skomplikowane czynności.

Na rewersie medalu, który bezsprzecznie należy się innowacjom znajduje się jednak kolejny przymiotnik – „drogi”. Zaawansowane technologie oczywiście kosztują i nie każdy może pozwolić sobie na ich kupowanie, tym bardziej, że nowinki nie są najczęściej przedmiotem pierwszej potrzeby. Często trudno też przeanalizować długofalowy zysk związany z wdrożeniem takiego rozwiązania. Ponad 13 procent populacji nie daje się jednak zniechęcić i sprawnie przyswaja innowacje jak tylko pojawiają się na rynku. Ci ludzie nie mówią o kosztach, mówią o inwestycji.

Beholder.IO wysyła innowację tam, gdzie na pierwszy rzut oka z łatwością można poradzić sobie bez niej. Monitorowanie obiektów budowlanych pod kontem procesów związanych z konstruowaniem, bezpieczeństwem i planowaniem zdaje się nie być pierwszą potrzebą budowlańców. Dlaczego to robimy? Bo wiemy, że narzędzie, które oferujemy branży jej się po prostu opłaci. Wszak technologia opłaca się zawsze wtedy, gdy realnie zmienia nasze życie, ułatwia procesy pozwala przewidywać i niwelować niepotrzebne koszty.

Odwracając na chwilę uwagę od innowacji zastanówmy się nad opłacalnością jej niestosowania. Oszczędzanie na wykonaniu, wykorzystanych technologiach, analizach pozwalających lepiej planować, przewidywać sytuacje kryzysowe i redukować straty pozwala zachować w kieszeni część kosztów. To jednak bieg na krótkim dystansie obarczony wielką niepewną. Na ryzykantów czeka mnóstwo zagrożeń związanych z kosztami kar za nieprzestrzeganie przepisów BHP, naprawami gwarancyjnymi, gdy ujawnią się wady konstrukcyjne i w końcu z karami umownymi za niedotrzymanie terminów zakończenia inwestycji. Firmy budowlane tracą miliony złotych za niewywiązanie się z kontraktów. Ciągle ujawniane są dumpingowe praktyki na etapie przystępowania do przetargów i problemy z dotrzymywaniem umów, gdy okazuje się, że za minimalizacją kosztów poszła także minimalizacja jakości. Branża budowlana jest szczególnie wrażliwa na zawirowania gospodarki i jak się okazuje, najtrudniejsza do formułowania rzetelnych prognoz, co więcej można odnieść wrażenie, że proces planowania inwestycji często obarczony jest już w punkcie wyjścia ryzykiem znacznie obniżającym szanse na sukces.

Mur Chiński to najdłuższa budowla na świecie. Konstrukcja pobiła jednak rekord długości mierzony nie tylko w kilometrach, ale i czasie trwania prac. Co prawda nic nie wiadomo o zapiskach precyzujących termin oddania obiektu i karach umownych, ale gdybyśmy takie zapisy mieli szansę dziś przeanalizować Mur Chiński miałby w garści kolejny rekord, listę zarzutów i wniosków o odszkodowania dla inwestorów długą jak sama budowla.

Czasy się zmieniają. Inwestorzy wymagają i oczekują. Planowanie to obecnie precyzyjny zabieg nie szacunkowy szkic. Beholder.IO daje firmom budowlanym możliwość pełnej kontroli. Pozwala w czasie rzeczywistym obserwować wszystkie procesy na placu budowy, prognozować zużycie materiałów, eliminować wady konstrukcyjne na samym początku, gdy nie wymagają wielkiego nakładu środków, pracy i czasu. Monitoruje bezpieczeństwo pracowników, pomaga bardziej produktywnie planować korzystanie z zasobów i dzięki analizom poprzednich inwestycji pomagać w odpowiedzi na pytania pozostające do tej pory bez odpowiedzi.

Beholder.IO to dowód tego, w co wierzymy. Wierzymy, że budownictwo tak jak inne branże ma prawo korzystać z najlepszych narzędzi do optymalizacji kosztów i kontroli jakości, zwiększania produktywność i skuteczność dzięki takiej technologii, która nie jest kosztem, lecz przemyślaną inwestycję.

Powrót do listy aktualności